บทความเรื่องหนังสือ

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

หนังสือเป็นสื่อที่เก็บของข้อมูลประเภทลายลักษณ์อักษรรวมทั้งรูปภาพที่ลงในแผ่นกระดาษหรือเครื่องไม้เครื่องมือชนิดอื่นและก็รวมเข้าด้วยกันด้วยวิธีการเย็บเล่มหรือทากาวเข้าด้วยกันที่บริเวณขอบด้านใดด้านหนึ่งโดยมีขนาดต่างๆกันถึงแม้ว่าถูกใจไม่ทำใหญ่กว่าการจับรวมถึงเปิดอ่านสบายหนังสือถูกใจเป็นแหล่งสะสมข้อมูลวิชาความรู้วรรณกรรมต่างๆสำหรับหนังสือในแบบที่เก็บในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์จะเรียกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก(e-book)

การจัดพิมพ์ตามมาตรฐานจะมีหมายเลขเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)เพื่อจะระบุประเทศและสถานที่พิมพ์

หนังสือสามารถจัดจำหน่ายพอดิบพอดีร้านจำหน่ายหนังสือและก็สามารถยืมได้จากหอสมุด กูเกิลประมาณว่าในพ.ศ.2553มีการเผยแพร่หนังสือราว130,000,000เรื่องไม่ซ้ำกัน1