บทความเรื่องจิตรกรรม

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

จิตรกรรม (อังกฤษ: painting)เป็นงานศิลปที่แสดงออกด้วยการวาดระบายสีรวมทั้งการจัดองค์ประกอบความสวยอื่นเพื่อเกิดภาพ2มิติไม่มีความลึกหรือนูนครึ้มจิตรกรรมเป็นกิ้งก้านหนึ่งของทัศนศิลป์ผู้ทำงานจิตรกรรมมักเรียกว่าช่างวาดเขียน

จอห์นแคนาเดย์(John Canaday)ได้บอกคำจำกัดความของจิตรกรรมไว้ว่าจิตรกรรมเป็นการระบายชั้นของสีลงบนที่ราบรองรับเป็นการจัดรวมกันของทรงและก็สีที่เกิดขึ้นมาจากการตระเตรียมของดาราแต่ละคนสำหรับในการเขียนภาพนั้นพจนานุกรมศัพท์อธิบายว่าเป็นการสร้างงานทัศนศิลป์บนพื้นที่ราบรองรับด้วยการดึงป้ายขีดขูดวัสดุอุปกรณ์จิตรกรรมลงบนที่ราบรองรับ

ภาพจิตรกรรมที่โบราณที่สุดที่มีชื่ออยู่ที่ถ้ำChauvetในประเทศฝรั่งเศสซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนอ้างถึงว่าแก่ราว32,000ปีเป็นภาพที่สลักแล้วก็ระบายสีด้วยโคลนแดงและสีย้อมดำแสดงรูปม้าแรดสิงโตควายแมมมอธหรือมนุษย์ซึ่งถูกใจกำลังล่าสัตว์

การจำแนก

จำแนกประเภทได้ตามลักษณะผลงานที่หมดแล้วหลังจากนั้นก็วัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์เป็น2ชนิดเป็นภาพวาดแล้วหลังจากนั้นก็รูปภาพ

  • จิตรกรรมภาพวาด (Drawing) จิตรกรรมภาพวาด เรียกเป็นศัพท์ทัศนศิลป์ภาษาไทยได้หลายคำ คือ ภาพวาดเขียน ภาพวาดเส้น หรือบางท่านอาจเรียกด้วยคำทับศัพท์ว่า ดรอว์อิง ก็มี ปัจจุบันได้มีการนำอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเขียนภาพและวาดภาพ ที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากมาใช้ ผู้เขียนภาพจึงจึงอาจจะใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการเขียนภาพ ภาพวาดในสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาพวาดลายเส้น และ การ์ตูน (ปัจจุบันเฉพาะทางภูมิศาสตร์)
  • จิตรกรรมภาพเขียน (Painting) ภาพเขียนเป็นการสร้างงาน 2 มิติบนพื้นระนาบด้วยสีหลายสีซึ่งมักจะต้องมีสื่อตัวกลางระหว่างวัสดุกับอุปกรณ์ที่ใช้เขียนอีก ซึ่งกลวิธีเขียนที่สำคัญ คือ
  1. การเขียนภาพสีน้ำ Water Colour Painting)
  2. การเขียนภาพสีน้ำมัน (Oil Painting)
  3. การเขียนภาพสีอะคริลิก (Acrylic Painting)
  4. การเขียนจิตรกรรมฝาผนัง (Fresco Painting)
  5. จิตรกรรมแผง (Panel Painting)

แยกประเภทตามตอนแล้วก็แหล่งประดิษฐ์ได้แก่